oznamy:

 

Od 21.5.2018 do zataľ neurčito som p.n. 

skryté telefónne čísla nedvíham.

 

 

 Prestávam predávať poukazy a predplatené karty.

Platnosť všetkých aj predaných poukazov bez označenia platnosti obmedzujem dátumom 31.5.2017.