oznamy:

skryté telefónne čísla nedvíham.

 

 

 Prestávam predávať poukazy a predplatené karty.

Platnosť všetkých aj predaných poukazov bez označenia platnosti obmedzujem dátumom 31.5.2017.