oznamy:

S poľutovaním musím oznámiť že

z časových a teda kapacitných dôvodov

neprijímam nových klientov.

 

 

objednávky naďalej telefonicky.

skryté telefónne čísla nedvíham.

 

 

 Prestávam predávať poukazy a predplatené karty.

Platnosť všetkých aj predaných poukazov bez označenia platnosti obmedzujem dátumom 31.5.2017.